Trường Học Chiến Binh

Trường Học Chiến Binh

Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Một Trái đất ở thế kỷ 21 đã hợp nhất với một thế giới khác. Một thời đại của những “ngục tối Dungeon” đầy rẫy quái vật và những “nhà thám hiểm” tấn công chúng. Ngoài ra, cơ sở giáo dục ưu tú nhất ở Hàn Quốc đã nuôi dưỡng những nhà thám hiểm này: "Trường trung học Warrior." Mặc dù từng được coi là nhà thám hiểm vĩ đại nhất ở châu Á, anh ta đã bị buộc tội  và trong khi buôn lậu trong ngục tối để trả tiền điều trị bệnh cho cha mình, Yoo Jaryong tình cờ gặp một thiếu niên..